0983 412 332
daovandoanh1986.hn@gmail.com
Công thức cách tính mét (M3) gỗ tròn, vuông chuẩn
1 Công thức tính mét khối (m3) gỗ tròn, vuông
1.1 Công thức tính mét khối m3 gỗ tròn

Gỗ tròn là gỗ mà có dạng hình trụ dài, tròn ở hai đầu. Gỗ tròn có 2 loại, đó là loại có đường kính đầu nhỏ từ 8 cm đến dưới 20 cm, chiều dài từ 1 mét trở lên và loại đường kính đầu nhỏ từ 20 cm trở lên, chiều dài từ 30 cm trở lên.

Công thức cách tính mét khối (m3) gỗ tròn chuẩn xác

Cách tính mét khối (m3) gỗ tròn

Cách tính mét khối (m3) gỗ tròn

Công thức tính mét khối gỗ tròn

Cách tính thể tích mét khối gỗ tròn: V = L x S

Trong đó:

L : chiều dài khối gỗ

S : tích mặt cắt tròn

Trong trường hợp nếu hai đầu khúc gỗ không bằng nhau thì:

S = ( S1 + S2)/2

Trong đó:

S1 và S2 là tiết diện 2 đầu khúc gỗ.

1.2 Cách tính cách tính m3 gỗ vuông

Gỗ vuông là một loại gỗ hình trụ dài được cắt vuông vắn ở hai đầu. Và dòng gỗ này thường có giá thấp hơn gỗ tròn.

Cách tính mét khối (m3) gỗ vuông

Cách tính mét khối (m3) gỗ vuông

Công thức tính mét khối gỗ vuông được xác định như sau: V = H x a x a

Trong đó:

H là chiều dài khối gỗ vuông

a là chiều dài của khối gỗ vuông

2 Công thức cách tính khối lượng gỗ tròn

Từ mét khối (m3) của gỗ tròn ta có thể tính được trọng lượng của gỗ bằng bao nhiêu kg.

Nhưng trước khi tính được trọng lượng gỗ tròn ta phải biết khối lượng riêng của gỗ thường thì khối lượng riêng của từng loại gỗ khác nhau.

2.1 Công thức cách tính khối lượng của gỗ tròn là: m = D x V

Trong đó :

D là khối lượng riêng, đơn vị kg/m³. (Bảng bên dưới)

m là khối lượng, đơn vị kg.

V là thể tích, đơn vị m³

Loại gổ                          Kg

Cam xe                         1000kg/m3

Cà Chít                         1050kg/m3

Chò chỉ                        860kg/m3

Keo                              570kg/m3

CÂY MUỒNG ĐEN       912kg/m3

CÂY TRẮC                   1090kg/m3

CÂY MUN                   1390kg/m3

HUÊ MỘC                   840kg/m3

GỤ MẬT                     1000kg/m3

LONG NÃO                 676kg/m3

TRẦM HƯƠNG            395kg/m3

KIM GIAO                    500kg/m3     

CẨM LAI VÚ               1050kg/m3

TRAI                            850kg/m3

SAMU                         380kg/m3

GÕ CÀ TE                   850kg/m3

HUỲNH ĐƯỜNG        850kg/m3

SƠN HUYẾT               800kg/m3

HOANG ĐÀN            680kg/m3

LÁT HOA                   820kg/m3

CÂY SUA                   650kg/m3

PƠ – MU                  540kg/m3

THÔNG TRE             650kg/m3

CÂY LIM                   950kg/m3

XOAY , Xây cọ         1150kg/m3

3 1 mét khối (m3) gỗ bằng bao nhiêu m2?

Để xác định 1 m3 bằng bao nhiêu m2 thì chưa có công thức toán học nào để quy đổi cả. Cũng chính vì thế mà rất ít ai đổi 1m3 sang 1m2.

Bình luận: 0